"Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk." Simone Weil

,,Mihelyt nem kell: mindenem a tied - ez az élet vásárcsarnokának felirata." Weörös Sándor


szerda, június 30, 2010

M. Scott Peck: A járatlan út

“Az élet nehéz.
Nagy igazság ez, a legnagyobb igazságok egyike.*
Mégpedig azért, mert ha valóban beláttuk, akkor már felül is emelkedtünk rajta.
Amikor valóban értjük – fölfogjuk és elfogadjuk -, hogy az élet nehéz, megszűnik nehéznek lenni. Mert amint elfogadjuk, az a tény, hogy nehéz, nem számít többé.

Az élet nehéz voltának igazságát a legtöbb ember nem látja át teljes mértékben.
Többé-kevésbé állandó jelleggel sopánkodnak az emberek, halkan vagy fennhangon panaszolják föl terheiket és gondjaikat, mintha kirínának az élet egyébként könnyű hátteréből, vagy abból az életből, amely ha nem könnyű is, mindenesetre méltányos volna, ha az lenne.
Halkan vagy fennhangon hirdetik hitüket, mely szerint nehézségeik egy megkülönböztetett nyavalya, amely csak őket sújtja vagy családjukat, törzsüket, osztályukat, fajtájukat vagy akár fajukat, de senki mást.”

*Buddha “Négy Igazsága” közül ez az első: “Az élet szenvedés.”


Talán azért szeretem ezt a könyvet, mert velem egyidős? -)
Vagy talán azért, mert úgy gondolja hogy az élet értelme a szeretet és a munka.