"Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk." Simone Weil

,,Mihelyt nem kell: mindenem a tied - ez az élet vásárcsarnokának felirata." Weörös Sándor


vasárnap, június 28, 2009

Ha nem lenne Isten...

Új mozgalom, buszon-villamoson láttam a plakátjait.
Fennt a weboldalcíme is.

Elgondolkodtam, vajon milyen érvekkel lehet Isten létét bizonyítani?

1., Fura módon minden ember HISZ Istenben, legalábbis a pszichológusok szerint.
Minden pszichológiai iskola úgy tartja, hogy van istenképünk, csak éppen nem tudunk róla.
De ez nem is meglepő, a legtöbb ember arról sem tud, hogy mi a különbség : élni és létezni , látni és nézni igék között.

2., Második probléma: hogy megelégszünk másodkézből kapott információkkal.
A szerelem, hazaszeretet vagy kitartás nevű szintén elvont fogalmakat és érzéseket mindenki meg óhajtja tapasztalni, ki akarja próbálni, át akarja érzeni;
de Istent elfogadjuk olyannak, amilyennek mások leírják nekünk.

3., Ez itt a legnagyobb probléma: a másodkézből kapott, mások által kreált Jóisten.
Még mindig vannak olyan szülők, akik Istent afféle mumusként használják, vele fegyelmezik a gyereküket.
Milliószám vannak olyan emberek akik felnőtt korukban sem igyekeznek önálló érzéseket, tapasztalatokat szerezni, önállóan gondolkodni, hanem elfogadnak egy szakállas öregúr képet.

4., Nem értem miért kell bizonyítani, hiszen az atomban is hisszünk, ET-ben is, a Holdon járt Amstrongban; és most engedelemmel a politikai mendemondákat, hazugságokat nem sorolom fel.

Nem értem miért kell bizonyítani; hiszen a világ minden táján kialakult az istenhit.
Teljesen mindegy mi a neve : Egyetemes Lélek, Jahve, Buddha, Isten, Mindenható, Gondviselés....

Az édesanya szó is minden nyelven másként hangzik, mégis ugyanazt jelenti, nemde?
Csak éppen 6 milliárd ember szájából másként árad a szó, más-más anya arca jelenik meg.

Végül egy figyelemreméltó tény:
Nobel-díjas tudósok és írók, mint Einstein vagy Coelho;
Jung és Szókratész,
Dante és Bono a U2 vezetője,
Márai és Weörös Sándor mind-mind egytől egyig eljutottak a hitig, életük végén.

És nem érik be, nem érték be másodkézből kapott Istenképpel...


"Istent soha nem tudtam elképzelni, valószínűleg, mert nem emberi és földi, hanem isteni.
Az ember, mikor elképzeli és képen vagy szobor alakjában kifejezi az Istent, mindig valamilyen szakállas ősapát képzel el és fejez ki, egyfajta törzsfőnököt, sok hajjal, peplumban, gyapjas szakállal, mint egy rabbit vagy francia tanfelügyelőt. Így ábrázolták a görögök és rómaiak Zeuszt és Jupitert, így a kereszténység az Atyát.
Ez az ábrázolás mindig megzavart, szégyenérzettel töltött el. Az ilyen emberszabású Istent, akinek ondolált szakálla van, s orra is van, melyet időnként nyilván kifúj, nem érezhettem igazi Istennek.
Az Atya, Fiú és Szentlélek ábrázolásai közül csak a Szentlélek elképzelése tetszett Istenhez méltónak.
Isten alkotta és igazgatja a világot, s ezért bizonyos, hogy a világ hasonlít Reá is - de Isten nem lehet emberi, mert máskülönben borbélyhoz is kellene járnia.
Ez az együgyűség mindig felbosszantott.
Az én Istenemnek nincs szakálla, sem pepluma. Minden dolgok mögött van, mint Erő és Értelem.
Isten számomra a Szándék, mely áthatja a világot. Ez a Szándék tudatos. Ezért tudok beszélni vele, hamis elképzelések nélkül, ahogyan a parányi értelem beszél a végső, a nagybetűs Értelemmel."

Márai Sándor : Füveskönyv (127. Az Istenről)